מדיניות החזרת מוצרים וביטול הזמנות

האתר “אומנות לבית” אינו מחזיק ברשותו “מוצרי מדף” ואינו מציע למכירה “מוצרי מדף”, ולכן סעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן העוסק בתנאים לביטול עסקה אינם תקפים ברכישה דרך אתר זה.

הרוכש מצהיר כי הינו מודע לכך שהמוצרים באתר הינם מוצרים המופקים בהזמנה אישית, רק לאחר שביצע את ההזמנה באתר, ואינם “מוצרי מדף”, אי לכך, הרוכש אינו רשאי לבטל הזמנתם של פריטים אותם הזמין, כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

כאמור, מוצרים אלו אינם ניתנים להחזרה אלא אם נמצא בהם פגם במוצר המהווה אי התאמה כהגדרתו ב”חוק המכר”

משכך, עם קבלת המוצר, חלה חובה על הלקוח לבדוק את המוצר ובמידה של אי התאמה עליו להודיע לאתר, באמצעות טופס יצירת קשר באתר בציון הפרטים, וכן לצרף ,אסמכתאות התומכות בטענתו, באמצעות תשובה למייל האישור האוטומטי המתקבל. אי הודעה על אי התאמה מיד עם קבלת המוצר ולכל היאוחר עד לשעה 23:59 ביום קבלת המוצר מבטלת את זכות הלקוח לקבל החזר כלשהוא והוא יחשב כמי שקיבל את המוצר.

ככל ויתקיימו פערים בין גווני המוצר כפי שמופיע באתר “אומנות לבית” ובין הגוונים של המוצר שהתקבל בבית הלקוח, פערים אלה לא ייחשבו כאי התאמה בין ההזמנה לבין המוצר שהתקבל, בשל שינויים בהגדרות הצבעים והתאורה של הצגים השונים.

ביצוע הזמנה באתר מהווה הסכמה לכל הנאמר בדף זה ללא סייגים.